Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Regulamin sklepu internetowego sznurowki.eu


I. Postanowienia ogólne

1. Firmą prowadzącą sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową sznurówki.eu, zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest Firma handlowa "System" Kazimierz Kozłowski Zabartowo 21, 85-410 Więcbork, NIP 558-119-93-41, REGON 091418409,Wpis do Centralnaej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:

sklep@sznurowki.eu

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych

oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6. Właściciel sznurowki.eu zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej

na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia

oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sznurowki.eu, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2. Właściciel – FH"System"Kazimierz Kozłowski, Zabartowo 21, 89-410 Więcbork, NIP 558-119-93-41, REGON 091418409.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji

oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

9. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

10.Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

· urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

· dostęp do sieci Internet;

· adres poczty e-mail.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki

te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem tanietonery.xyz i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres

e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

· dostępu do statusu oraz historii zamówień;

· otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

· informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

· zamówienia Produktu,

· zmiany swoich danych;

· zmiany swojego hasła;

· sprawdzenia swojego zamówienia;

· całkowitego usunięcia swojego konta.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej.

9. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć i logotypów

bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona
w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia,
dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym
przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle
Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

7. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera
lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

· wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

· podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

· wybór formy dostawy i płatności;

· zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

· wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

· zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu

dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie

wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

10. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

11. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:

· wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@sznurowki.eu;

· telefonicznie ,w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.:+48 666 846 848

Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 11., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

12. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 11., powinien podać:

· nazwę, rozmiar i ilość produktów;

· imię i nazwisko odbiorcy;

· dokładny adres dostawy;

· numer telefonu kontaktowego;

· adres e-mail zamawiającego.

13. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

14. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

· dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

· opis produktu;

· jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

· cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy

(m.in. płatności i dostawy);

· formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

· sposób płatności;

· informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;

· informację o prawie do rękojmi;

· w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

VI. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

· przelewu bankowego (Przedpłata na konto) - wysyłamy towar po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym. Wpłaty możesz dokonać w banku, na poczcie, lub przelewem ze swojego konta bankowego. Opłata za wysyłkę zostanie dodana do wartości Twoich zakupów.;

· "za pobraniem" - wybrany przez Ciebie towar wysyłamy, a Ty przy odbiorze przesyłki zapłacisz za niego gotówką. Opłata zostanie dodana do wartości Twoich zakupów.2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII. Ceny

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat.
Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej na stronie Sklepu, są to:

· poczta polska2. Termin dostawy wynosi do 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z
uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

IX. Usługa Newslettera

1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową,dotyczących działalności Sklepu.

2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera

poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter

4. Na wpisany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.

5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać
oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma FH "System" Kazimierz Kozłowski Zabartowo 21, 89-410 Więcbork, adres e-mail: sklep@sznurowki.eu

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: FH "System" Kazimierz Kozłowski Zabartowo 21, 89-410 Więcbork, adres e-mail: sklep@sznurowki.eu

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.

5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego
upływem.

7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania
- w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. (Pobierz)

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi

w wypadkach:

· świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

· świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

· świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

· świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

· świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

XI. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od
doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w
karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

· listownie na adres: FH "System" Kazimierz Kozłowski Zabartowo 21, 89-410 Więcbork, adres e-mail: sklep@sznurowki.eu

· elektronicznie na adres: sklep@sznurowki.eu

5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

6. Sklep ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

7. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać reklamację w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu
oraz wadę jednak nie dłużej niż 14 dni.

13. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją, a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub
przekazem pocztowym.

14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.

15. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też
uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

16. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

17. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.ZAPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń.
Jeżeli Klient niebędący konsumentem stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika
(protokół reklamacyjny spisany w obecności przewoźnika).

2. W momencie wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Produktu.

3. Zgodnie z art. 558§ 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania istotnych przyczyn. Odstąpienie od umowy sprzedaży
przez sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

5. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego
oświadczenia.

6. Sprzedawca ponosi ograniczoną odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną. Sprzedawca odpowiada w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za
wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody , które mogły być przewidziane w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych
korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.XII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych …. wyłącznie w celu realizacji
zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Baza danych została zgłoszona do GIODO.

2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.XIII. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

(a) które destabilizowałyby pracę sznurowki.eu, utrudniałyby dostęp do sznurowki.eu, zawartości lub korzystanie z nich;

(b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

(c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

(d) podejmowanie innych działań na szkodę sznurowki.eu, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do sznarowki.eu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

(a) Klient korzysta z sznurowki.eu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;

(b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

XIV. NARUSZENIA

1. sznurowki.eu udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XV. Pozostałe

1. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania

wydruku dokumentu.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do www…. związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, zmiany oprogramowania lub usuwania błędów ewentualnie w przypadku prób ingerencji przez osoby nieupoważnione.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane właściwemu sądowi powszechnemu.

8. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.