Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

kontakt

Wyślij wiadomość

 

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Administratorem Danych Osobowych jest Firma Handlowa System Kazimierz Kozłowski , Zabartowo 21, 89-410 Więcbork. Właściciel firmy Kazimierz Kozłowski dostępny pod adresem e-mail: kk@fhsystem.pl dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej zakupu na stronie sznurowki.eu, dochodzenia przez FH System ewentualnych roszczeń w związku ze szkodą wyrządzoną przez klienta lub obrona przed roszczeniami klienta w stosunku do FH System i udokumentowanie sprzedaży do celów podatkowych. Dane osobowe pozyskane na podstawie udzielonych zgód marketingowych FH System przetwarza w celu wysyłania do klienta informacji marketingowych ofert na swoje produkty i usługi. Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się na podstawie umowy sprzedaży towaru – RODO art. 6 Ust 1. lit B. Przetwarzanie danych osobowych klientów w celach marketingowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody -RODO Art.6.Ust1.lit A

Dane osobowe mogą być przekazywane : podmiotom wsparcia IT dla FH System, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz FH System oraz organom i służbom państwowym. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową będą przetwarzane do momentu odwołania jej przez klienta. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody marketingowej będą przetwarzane przez okres ważności tej zgody. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie FH System. Dane osobowe klienta nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Podanie danych osobowych w zakresie ujętym w dokumencie jest wymogiem zawarcia umowy sprzedaży towaru ze strony sznurowki.eu. Ich nie podanie może skutkować odmową zawarcia tej umowy. Dane klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.